top of page

A LITTLE NIGHT MUSIC

Music and Lyrics by Stephen Sondheim Book by Hugh Wheeler

NISSAY THEATRE, TOKYO

 

Director MARIA FRIEDMAN

Choreographer TIM JACKSON

Designer YUKIO HORIO

Lighting Designer - TAMOTSU HAREDA

Sound Design KOICHI YAMAMOTO

Costume Designer - AYAKO MAEDA

Hair & Makeup - KEIKOU HYO

Assistant Director - NORIKO KAWAI

Stage Manager - TOSHIKO TAKIHARA

Interpreters - MIYOKO ITO & HARUKI IKEDA

Producer HORI PRO 

Cast:

Shinobu Otake

Morio Kazama

Kei Aran

Hideo Kurihara

Misako Renbutsu

Eiji Wentz

Kino Hana

Motomu Azaki

Shiori Tomita

Takano Seto

bottom of page